ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอพี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

 
           นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน,กล้องถ่ายภาพความร้อน, เครื่องวัดความเร็วลม, เครื่องมือวัดความหนา, เครื่องมือช่าง, เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger), อุปกรณ์เก็บข้อมูล (DAQ) เป็นต้น  โดยนำเข้าสินค้าคุณภาพ จากยุโรป อเมริกา ไตหวัน และ จีน นอกจากนั้น ยังให้บริการด้านการตรวจวัดวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน แบบ FFT ด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ด้านการวัดและวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน และมีประสบการณ์ด้านงานวัด และวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมยา เป็นต้น
งานสัมมนาฟรีนะค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่งอีเมล์มาได้ที่ info@rapinstruments.com ค่ะ 

งานบริการวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

เครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

CXM-FFT & CX-Balance

CXM-FFT & CX-Balance

เครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบพกพา พร้อมโปรแกรม ด้วยโปรแกรม CxSpectra วิเคราะห์ผล ภายใต้แบรด์ MaintTech มาตรฐานยุโรป นำเข้าจากประเทศสวีเดน

CX-300

CX-300

เครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร CX-300 พร้อมด้วยโปรแกรม CX-MON300 เพื่อวิเคราะห์ผล ภายใต้แบรนด์ MaintTech มาตรฐานยุโรป นำเข้าจากประเทศสวีเดน

วัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และ จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

บริการงานวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร พร้อมจำหน่าย เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือน และ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด

Engine by shopup.com